7 VELIKIH prednosti montažnih kuća

1. BOLJA i zvučna i toplotna izolacija

2. ŠTEDI se energija za grejanje i hlađenje

3. ZDRAVIJE su za život, jer se ugrađuju prirodni materijali

4. VREME izgradnje je kraće od klasične gradnje do 4 puta i to nije uslovljeno godišnjim dobom

5. OTPORNIJE su na zemljotres

6. mogu se DOGRADITI, proširivati i premeštati

7. JEFTINIJE su od 25 do čak 50 % od klasične gradnje u sistemu „ključ u ruke“