Tradicionalna kuća: ST_02

Tradicionalna montažna kuća je prepoznatljiva po osobinama moravske kuće i arhitekture srpske brvnare, pre svega po svom tremu, oblikovanog sa istaknutim, lučno zasvedenim drvenim stubovima, beloj krečenoj fasadi, ćeramidi kao krovnom pokrivaču i ognjištem. Upravo ognjište, kao mesto porodičnog okupljanja je u samom centru kuće, okrenuto ka gostinskoj sobi, zajedno sa dimnjakom koji se penje ka otvorenom krovu sa drvenim gredama, što unutrašnjost kuće čini veoma upečatljivom.

Dominantni su autentični materijali u enterijeru prostorija, mokrih čvorova i kuhinje: puno drvo i granit. Uz poseban zahtev kupca, moguće je izvesti i varijantu kuće sa podrumom. Temelj kuće je obložen prirodnim kamenom, a ograda i sam trem od drveta. Kvalitet materijala i opreme koji su korišćeni za izradu i opremanje ove kuće su vrhunski.
Bruto površina kuće ST_02 je 122,07 m2 sa tremom. Optimalna površina placa je 4,5 ara, a minimalna 4,0 ara. Preporučljiva orijentacija kuće je sa ulazom na istoku.

Izgradnja kuće se izvodi sistemom "ključ u ruke", bez izrade temelja. Za više informacija, kontaktirajte nas!

DIZAJNERSKO REŠENJE EKSTERIJERA KUĆE JE AUTORSKI ZAŠTIĆEN PROIZVOD FIRME greenSMARTHAUS doo Niš