Baštenske kućice

Tipski modeli:

Baštenska kućica BK_01 ____ 650 Eur sa PDV-om

Tehničke karakteristike:
- Površina 3,11 m2;
- Debljina zida 19 mm;
- Svetla visina 190 cm;
- Visina slemena 220 cm; 
Ulazna vrata: Širina 80 cm + 30 cm, po potrebi; Visina 185 cm.

Baštenska kućica BK_02 ____ 850 Eur sa PDV-om

Tehničke karakteristike:
- Površina 4,62 m2;
- Debljina zida 19 mm;
- Svetla visina 190 cm;
- Visina slemena 220 cm;
Ulazna vrata: Širina 80 cm + 60 cm, po potrebi; Visina 185 cm.
Prozor: 40 x 40 cm.

Baštenska kućica BK_03 ____ 550 Eur sa PDV-om

Tehničke karakteristike:
- Površina 2,22 m2;
- Debljina zida 19 mm;
- Svetla visina 173 cm;
- Visina slemena 190 cm;
Ulazna vrata: Širina 70 cm + 30 cm, po potrebi; Visina 160 cm.