Izrada projektne dokumentacije

Tipske osnove:

Ukoliko planirate izgradnju kuće, naši arhitekte i projektanti će izraditi svu potrebnu tehničku dokumentaciju za pribavljanje građevinske dozvole.

Bogato iskustvo u projektovanju i saradnji sa lokalnim institucijama omogućava Vam kvalitetnu uslugu i početak gradnje u najkraćem vremenskom roku!